Wiki source for AmberfgMcNallygd


Show raw source

Ik ben Adolfo from Rixing. Ik vind het leuk om te spelen op mijn Euphonium. Daarnaast heb ik nog meer gekke hobbies zoals Audiophilia.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki